Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

آزمون استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی کشور

تاریخ ثبت نام : 23 فروردین الی 4 اردیبهشت

زمان برگزاری آزمون : 12 خرداد 1402

لینک ثبت نام: https://hrtc.ir

دستگاه های اجرایی

 • پست بانک
 • وزارت راه و شهرسازی
 • شرکت ارتباط زیرساخت
 • گمرک جمهوری اسلامی ایران
 • سازمان امور مالیاتی کشور
 • سازمان پزشکی قانونی کشور
 • سازمان تبلیغات اسلامی
 • سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • سازمان شیلات ایران
 • سازمان ملی استاندارد
 • سازمان ملی بهره وری
 • سازمان نقشه برداری کشور
 • پزوهشکده علوم زمین
 • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • پست بانک
 • وزارت راه و شهرسازی
 • شرکت ارتباط زیرساخت
 • گمرک جمهوری اسلامی ایران
 • سازمان امور مالیاتی کشور
 • سازمان پزشکی قانونی کشور
 • سازمان تبلیغات اسلامی
 • سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • سازمان شیلات ایران
 • سازمان ملی استاندارد
 • سازمان ملی بهره وری
 • سازمان نقشه برداری کشور
 • پزوهشکده علوم زمین
 • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون

جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط اختصاصی سازمان‌ها، مواد آزمونی و ثبت نام به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی اینترنتی hrtc.ir  مراجعه نمایید.

نمونه گواهی پایان دوره های جهاد دانشگاهی