ﺳﻪشنبه 30 مرداد 1397

       

آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت


در راستای اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری از نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری، بند 5-1 (موضوع طراحی و راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان دولت و کارشناسان واحدهای فنآوری اطلاعات دستگاه های اجرایی) و ماده 15 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی (مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/1393 شورای عالی اداری) کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در هفتمین جلسه در تاریخ 7/11/1393 «دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات» را جهت اجرای دستگاه های اجرایی تصویب کرد.

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان به عنوان مجری برگزاری این دوره ها آموزش های مربوط را در قالب دوره های آموزشی الکترونیکی در ذبل سر فصل های زیر برگزار می کند:

عنوان دوره مخاطبین اطلاعات بیشتر
مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه عموم کارکنان دولت کلیک کنید
دولت الکترونیکی مدیران ارشد کلیک کنید
مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات مدیران ارشد کلیک کنید

 

اطلاعات تکمیلی به زودی از همین طریق به اطلاع خواهد رسید.

دات نت نیوک فارسی