ﺳﻪشنبه 31 اردیبهشت 1398

       

افتخارات مرکز

جهاد دانشگاهی اصفهان یکی از نهاد های دارای مجوز از معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری برای آموزش کارکنان دولت است. امور قرار دادها به همکاری مرکز آموزشهای الکترونیکی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان در طی سالهای گذشته در قالب دوره های آموزشی قرار دادهایی را با سازمانها، ادارات و شرکت های مختلف استان منعقد نموده که برخی از آنها به شرح زیر می باشد:

 

- برگزاری دوره های تخصصی و عمومی ویژه راهبران قطارهای برقی

- برگزاری دوره های مدیریت و بازاریابی و دوره های عمومی کامپیوتر برای کارکنان بانک سپه

- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ویژه شهرداری ها برای کارکنان شهرداری بهارستان

- برگزاری دوره های آموزش حسابداری و زنجیره ارزش برای کارکنان صندوق کارآفرینی امید

- برگزاری دوره های آموزش حسابداری و زنجیره ارزش برای کارکنان آموزش و پرورش استان اصفهان

- برگزاری دوره های عمومی کامپیوتر برای پرسنل اداره بهداشت و درمان

- برگزاری دوره های عمومی کامپیوتر برای پرسنل آب و فاضلاب استان اصفهان

- برگزاری دوره های اصول حسابداری برای کارکنان حوزه علمیه اصفهان

- برگزاری دوره های تخصصی تست میدانی برای کارکنان اداره برق منطقه ای اصفهان

- برگزاری دوره های کسب و کار برای اصناف تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهرستان لنجان

- برگزاری آزمون استخدامی اداره آتش نشانی استان اصفهان

- برگزاری آزمون استخدامی شهرداری های استان اصفهان

- برگزاری دوره های آموزش خانواده و مطلع مهر ویژه کلیه کارکنان ادارات و سازمان های دولتی

- برگزاری دوره های تخصصی کارکنان اداره پست استان اصفهان

- برگزاری دوره های تعالی رفتار سازمانی ویژه کارکنان نیروی انتظامی استان اصفهان

دات نت نیوک فارسی