ﺳﻪشنبه 31 مرداد 1396

       

 

دوره های آموزشی

ردیف

عنوان دوره

دسته ها

1

خانواده و مطلع مهر

کارمندان دولت

2

دوره های آموزشی مهارت پنج گانه  ICDL 2013

فناوری اطلاعات

3

مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

کارمندان دولت

4

دولت الکترونیکی

کارمندان دولت

5

مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات

کارمندان دولت

6

زبان عمومی

کارمندان دولت

7

حقوق شهروندی

کارمندان دولت

8

کمکهای اولیه و فوریت پزشکی

پزشکی

9

پدافند غیرعامل

کارمندان دولت

10

دین شناسی فطری

کارمندان دولت

11

شیوه های رسیدن به خانواده متعالی

کارمندان دولت

12

معادشناسی

کارمندان دولت

13

احکام فقهی شغلی

کارمندان دولت

14

تربیت دینی بر اساس روانشناسی رشد

کارمندان دولت

15

پولشویی

کارمندان دولت

16

تولید بدون کارخانه

کارمندان دولت

17

شبکه های تولید و توزیع

کارمندان دولت

18

مفاهیم فن مذاکره و روش های وصول مطالبات

کارمندان دولت


دات نت نیوک فارسی