شنبه 05 اسفند 1396

       

 

فناوری اطلاعات کارکنان دولت
ضمن خدمت کارکنان دولت مرکز آموزش های الکترونیکی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان دوره آموزشی مطلع مهر و خانواده

آذر 1395مطالب وارد شده برای

 کارگاه آموزشی "شناخت افکار عمومی"
شرایط شرکت در کارگاه آموزشی "شناخت افکار عمومی"     کارگاه آموزشی یک روزه "شناخت افکار عمومی" به همت مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران...

[ادامه مطلب]

persiasoft
hassan olfat
دات نت نیوک فارسی