ﺳﻪشنبه 30 بهمن 1397

       

 

فناوری اطلاعات کارکنان دولت
حقوق شهروندی ضمن خدمت کارکنان دولت مرکز آموزش های الکترونیکی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان دوره آموزشی مطلع مهر و خانواده

بهمن 1395مطالب وارد شده برای

آزمون تاخیری کارگاه آموزشی "شناخت افکار عمومی"
  افرادی که موفق به شرکت در آزمون کارگاه آموزشی "شناخت افکار عمومی" نشده و یا افرادی که در آزمون قبل شرکت کرده اما موفق به کسب حد نص...

[ادامه مطلب]

اعلام نتایج آزمون کارگاه آموزشی "شناخت افکار عمومی"  تاریخ 2 و 9 اسفند ماه 1395
   نتایح آزمون اینترنتی کارگاه آموزشی "شناخت افکار عمومی"  تاریخ 2 و 9 اسفند ماه اعلام شد. شرکت کنند گان در این آزمون می توانند با ک...

[ادامه مطلب]

دات نت نیوک فارسی