دوشنبه 26 آذر 1397

       

 

فناوری اطلاعات کارکنان دولت
حقوق شهروندی ضمن خدمت کارکنان دولت مرکز آموزش های الکترونیکی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان دوره آموزشی مطلع مهر و خانواده

تیر 1395مطالب وارد شده برای

اعلام تاریخ برگزاری آزمون دوره های مطلع مهر و آموزش خانواده
تاریخ برگزاری آزمون دوره های مطلع مهر و آموزش خانواده اعلام شد. این آزمون ها که به صورت آنلاین برگزار می شود در تاریخ 20 اسفند ماه برگزار خواهد ...

[ادامه مطلب]

دات نت نیوک فارسی