طرح ملی توسعه‌ی مشاغل خانگی

موضوع طرح انجام مطالعات، ساماندهی، بررسی، استعدادسنجی و توانمندسازی ۵۴ هزار و ۳۰۰ نفر از متقاضیان راه͏ اندازی مشاغل خانگی در ۳۱ استان کشور بر اساس الگوی طرح توسعه͏ مشاغل خانگی   هدف طرح هدف از اجرای این الگو تعامل با دستگاه͏  های اجرایی و بخش خصوصی دخیل در اجرای طرح و ارائه خدمات آموزش … ادامه مطلب طرح ...