ارزیابی شایستگی عمومی مدیران استان اصفهان

ارزیابی شایستگی عمومی مدیران استان اصفهان

به همت جهاددانشگاهی واحد اصفهان، ارزیابی مدیران در سطوح مختلف اداره کل میراث ‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان انجام شد.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان در این خصوص اظهار کرد: شایستگی ترکیبی از ویژگی ها و قابلیت های اساسی افراد است که به عملکرد موثر و اثربخش آن ها مطابق با استانداردهای مورد انتظار منجر شده و می تواند کیفیت رفتار و عملکردشان را در حیطه وظایف و شرح شغلی آن ها پیش بینی کند.

محمود مرآثی ادامه داد: کارکنان شایسته قادرند دانش، نگرش، مهارت و تجارب شان را در بستر شغلی خود تعمیم دهند. چنین قابلیتی می تواند ریسک پذیری و توان انطباق و سازگاری آن ها را با تغییرات به طور بالایی تقویت کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، وی افزود:‌ کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران دولتی در سال های اخیر تشکیل و باعث شده است شایستگی مدیران به خوبی احراز شود.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان افزود: در این راستا کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاددانشگاهی به عنوان مرکز مجاز اقدام به برگزاری کانون‌های مختلف برای وزارتخانه ها و سازمانها در سطح استانهای مختلف کرده و با توجه به گستره ملی این نهاد بستر لازم برای سنجش شایستگی مدیران را فراهم کرده است.

مرآثی ضمن اعلام خبر ارزیابی مدیران میراث ‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان توسط جهاد دانشگاهی واحد اصفهان گفت: روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه جمعی از مدیران این سازمان با حضور در معاونت آموزشی واحد اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

اخبار مرتبط