موقعیت ما

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جنب دانشکده بهداشت، جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

تماس با ما

تلفن: 3137932073
فاکس: 36687021

ارسال ایمیل

ارسال پیام