گروه زبان غیر انگلیسی

توضیحات دوره

معرفی دپارتمان زبان فرانسه

دپارتمان آموزش زبان فرانسه جهاد دانشگاهی اصفهان با همکاری اساتید متخصص، آموزش های تخصصی زبان فرانسه را برای عموم افراد برگزار می نماید. آموزش زبان فرانسه در مراکز آموزش دانشگاه، جابر و شاهین شهر برگزار می شود.

متد تدریس
در این بخش، آموزش زبان فرانسه با استفاده از کتاب های Alter Ego+ و در نظر گرفتن استاندارد آموزشی اروپا دنبال می شود که در آن روش تدریس براساس بکارگیری سه مهارت یادگیری، آموزش و تجربه است. در این روش جهت یادگیری، با استفاده از تمرینات بکار گرفته شده و همچنین موضوعات جالب، فراگیر با واقعیت ها آشنا می شود. در آموزش زبان فرانسه، نکات بکار گرفته شده واضح و روشن است و مسیر هر درس همان مسیر درک، تمرین و بیان می باشد. پس از اتمام هر دوره زبان آموز قادر به گذراندن امتحانات استاندارد جهانی (TEF , DELF , DALF , TCF) است. آموزش آکادمیک زبان فرانسه، از مزیت های این کتاب این است و به دلیل داشتن نمونه سوالات مختلف از آزمونهای زبان فرانسه همچون: DELF, DALF  در پایان هر بخش، فراگیران را برای شرکت در آزمون های بین المللی آماده می سازد. استفاده از موضوعات رایج و روزمره زندگی و به کاربردن اصطلاحات و عبارات رایج عامیانه در مکالمات از امتیازات کتاب های آموزشی Alter Ego+ محسوب می شود.

سطوح آموزش

بر اساس استانداردهای اروپا سطح زبانی هر جلد به ترتیب زیر است:

  • Alter ego+ A1 : سطح A1
  • Alter ego+ A2 : سطح A2
  • Alter ego+ B1 : سطح B1
  • Alter ego+ B2  : سطح B2

نحوه برگزاری

آموزش هر کتاب در مدت  زمانی 210 ساعت برنامه ریزی شده و هر کتاب در قالب دو ترم فشرده CRF و یا 4 ترم غیرفشرده CCF  تدریس می گردد.
برای مثال Alter Ego+ A1  اولین سطح و اولین کتاب از سری کتابهای مذکور می باشد که آموزش زبان فرانسه را از صفر شروع و با برگزاری دو ترم فشرده CRF1و CRF2 آموزش را تا سطح A1 ادامه می دهد. این کتاب شامل ۱۰بخش (10 dossiers)است . سایر کتاب های این متد شامل 8 بخش dossiers) 8)است. شرط دادن مدرک اتمام هر یک از سطوح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته می باشد.

 

ترمیک
ترم عنوان سطح سطح کتاب تعداد جلسات ساعت آموزشی
1 مقدماتی A1.1 Alter ego + A1 27 54 H
2 مقدماتی A1.2 Alter ego + A1 27 54 H
3 مقدماتی A1.3 Alter ego + A1 27 54 H
4 مقدماتی A1.4 Alter ego + A1 27 54 H
5 متوسطه A2.1 Alter ego + A2 27 54 H
6 متوسطه A2.2 Alter ego + A2 27 54 H
7 متوسطه A2.3 Alter ego + A2 27 54 H
8 متوسطه A2.4 Alter ego + A2 27 54 H
9 پیشرفته B1.1 Alter ego + B1 27 54 H
10 پیشرفته B1.2 Alter ego + B1 27 54 H
11 پیشرفته B1.3 Alter ego + B1 27 54 H
12 پیشرفته B1.4 Alter ego + B1 27 54 H
13 پیشرفته B2.1 Alter ego + B2 27 54 H
14 پیشرفته B2.2 Alter ego + B2 27 54 H
15 پیشرفته B2.3 Alter ego + B2 27 54 H
16 پیشرفته B2.4 Alter ego + B2 27 54 H

 

 

 

 

CRF ترمهای فشرده
ترم عنوان سطح سطح کتاب تعداد جلسات ساعت آموزشی
1 مقدماتی CRF 1 Alter ego + A1 35 105 H
2 مقدماتی CRF 2 Alter ego + A1 35 105 H
3 متوسطه CRF 3 Alter ego + A2 35 105 H
4 متوسطه CRF 4 Alter ego + A2 35 105 H
5 پیشرفته CRF 5 Alter ego + B1 35 105 H
6 پیشرفته CRF 6 Alter ego + B1 35 105 H
7 پیشرفته CRF 7 Alter ego + B2 35 105 H
8 پیشرفته CRF 8 Alter ego + B2 35 105 H

 

آتلیه های در حال برگزاری

Conversation : پس از اتمام هر کتاب، دوره مکالمه یا  Conversation در قالب 40 ساعت و به صورت اجباری و در جهت ارتقاء مهارت مکالمه فراگیران برگزار و در صورت کسب حدنصاب نمره ی قبولی گواهی مرتبط با سطح فراگیر ارائه می شود.

کارگاه فیلم فرانسه: جلسات پخش فیلم به منظور آشنایی فراگیران با زبان گفتاری و روزمره فرانسه و آشنایی با فرهنگ و سینمای این کشور برگزار می گردد.

لازم به یادآوری است که پس از اتمام هر کتاب، آتلیه گرامر و مهارت شنیداری فرانسه، آتلیه فیلم و گرامر، آتلیه ی مهارت نوشتاری و همچنین آتلیه آمادگی آزمون  DALF/DELF/TCF/TEF  در قالب 32 ساعت به فراگیران پیشنهاد می شود.