گروه علوم تربیتی

دوره مدیریت مهد کودک و پیش دبستان

دوره مدیریت مراکز پیش از دبستان ویژه افرادی است که جهت کسب مجوز تاسیس و مدیریت مهد کودک اقدام می نمایند. این افراد باید دارای مدرک کارشناسی مرتبط (روان شناسی، علوم تربیتی، مشاوره، خدمات اجتماعی و مددکاری اجتماعی) باشند. طول دوره دو ماه بوده و به مدت 74 ساعت آموزش کلاسی و 30 ساعت کارورزی در مهدهای کودک می باشد. لازم به ذکر است مدیران شاغل در مهدهای کودک با ارائه معرفی نامه از مهد کودک نیازی به گذراندن دوره کارورزی ندارند.

هدف:

– ارتقاي دانش و مهارت مدیران مهدهاي کودك.

شرایط پذیرش:
برای گذراندن این دوره آموزشی افراد باید دارای مدرک کارشناسی مرتبط (روان شناسی، علوم تربیتی، مشاوره، خدمات اجتماعی و مددکاری اجتماعی) باشند.

سرفصل های دوره:
– روانشناسی رشد
– مدیریت و برنامه ریزي در مهدهاي کودك و مراکز پیش از دبستان
– مقررات اداري و ضوابط جاري در مهدهاي کودك
-روشهاي ارتباط و آموزش خانواده
-شناخت اختلالات شایع دوره کودکی و مدیریت رفتار
– آشنایی با کمکهاي اولیه
– کارورزي(ویژه مدیران غیرشاغل)

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.