گروه علوم تربیتی

دوره تربیت معلم تخصصی

آموزش یکی از مسائل بسیار مهم نظام هاي تعلیم و تربیت است .منظور از آموزش، فرآیند دو سویه یاددهی و یادگیري اطلاعات، مهارت ها و نگرش های مثبت درباره موضوعی است که متناسب با گروه سنی خاص، مهارت ها و نگرش های مثبت درباره موضوعی است که متناسب با گروه سنی خاص و در شرایط زمانی معین به اجرا در امده است. امروزه هدف از تعلیم و تربیت تنها انتقال میراث فرهنگی و تجارب بشري به نسل جدید نیست، بلکه رسالت نظام هاي آموزشی را ایجاد تغییرات مطلوب در نگرش ها شناخت ها و در نهایت رفتار انسان ها دانسته اند. روشهاي تدریس نیز به عنوان یکی از عوامل، به کمک این رسالت آمده است.
آموزش و پرورش کودکان با قرار گرفتن در عرصه تحولات پرشتاب جهان امروز و پیشرفت ابزارهای یادگیری، دستخوش تغییرات وسیعی شده است. لازمه ماندگاری در این عصر توجه به کیفیت نظام آموزشی است. باید این نکته را به خاطر داشت که هر گونه تحول و تغییر  اساسي در جامعه مستلزم متحول شدن نظام آموزشي آن جامعه است. محور اصلي پيشرفت هر نظام آموزشي کيفيت عملكرد معلم مي باشد.معلم به عنوان مهمترين ركن تعليم وتربيت در تربيت ابعاد آموزشي، اعتقادي، عاطفي، اخلاقي، سياسي، اجتماعي و…دانش آموزان مستقيما دخالت دارد؛ و در تربيت نيروي انساني مورد نياز جامعه نقش به سزائي ايفا مي كند.
هدف نهایی تدریس به وسیله مجموعه اي از تکالیف مشتمل برآگاهی و معلومات مشخص و ساخت فکري و فرآیندهاي شناختی تعیین شده است.شناخت و آگاهی معلمان  از نظریه هاي یادگیري و الگوهاي تدریس اهمیت ویژه اي دارد، زیرا اماکن آموزشی جایگاهی براي هدایت، نطارت و یادگیري هستند و معلم چون راهنما، ناظر و سازمان دهنده است.معلم افزون بر آگاهی هاي لازم در زمینه ماده درسی، باید درباره ي شیوه هاي طراحی آموزشی و ارزشیابی آن نیز دانش و مهارت کافی داشته باشد.شخصیت معلم و روش تدریس او تأثیر بسزایی در ایجاد خلاقیت و نو آوری در دانش اموزان دارد.
شاید بتوان گفت یک معلم خلاق روش تدریس خود را به گونه‌ای انتخاب می‌کند که منجر به رشد خلاقیت دانش آموزان شود. معلم، محور آموزش و شاکله اصلی نظام تعلیم و تربیت است. اگر بپذیریم که آموزش و پرورش موتور توسعه کشور است، معلمان نیز موتور توسعه آموزش و پرورش هستند و بار اصلی تربیت، بردوش آنهاست.
در راستای توانمند سازی  و تربیت معلمان و افرادی که علاقه مند به تدریس در مدارس هستند جهاد دانشگاهی واحد اصفهان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تربیت معلم مدارس ابتدایی در دو دوره عمومی و تخصصی نموده است. دوره عمومی در 60 ساعت اموزشی و دوره تخصصی در 92 ساعت آموزشی برگزار میشود.
افراد فوق دیپلم به بالا در کلیه رشته ها امکان شرکت در این دوره ها را دارند.
آشنایی فراگیران با روش ‌و نحوه تدریس به صورت تئوری و علمی، ارتقاء مهارت‌‌های آموزشی برای  فعالیت در زمینه تدریس و آموزش ضمن خدمت معلمان حق التدریس در مدارس ابتدایی غیرانتفاعی از اهداف برگزاری این دوره است.

اهداف دوره:
– افزایش دانش و توانایی مخاطبان در زمینه روش ها و مهارتهاي تدریس.

شرایط پذیرش:
شرط لازم براي گذراندن این دوره، داشتن مدرك حداقل کاردانی است.

تواناییهاي فراگیران در پایان دوره:
– عوامل مؤثر بر تدریس را بشناسد.
– نقش معلم در تدریس مؤثر را بیان کند.
– انواع روش هاي تدریس را بشناسد.
– روش تدریس مناسب براي آموزش هر هدف را بداند و آن را به کار بندد.

سر فصل هایی که در این دوره تدریس می شود عبارت است از :

تخصصی اول تا سوم علوم ۸
ریاضی ۸
نگارش ۸
فارسی ۸
اجتماعی ۲
هنر ۴
قران و هدیه ها ۲ ۴۰
تخصصی چهارم تا ششم علوم ۸
ریاضی ۸
نگارش ۸
فارسی ۸
اجتماعی ۴
هنر ۴
کار و فناوری ۴
تفکر و پژوهش ۶
قران و هدیه ها ۲ ۵۲

این دوره در مراکز آموزشی هشت بهشت و زرین شهر برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با این دو مرکز تماس حاصل فرمایید.
مرکز هشت بهشت:32648005
مرکز زرین شهر: 52212123

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.