دوره آموزشی زبان EIGHT

دوره آموزشی زبان EIGHT

دسترسی سریع

ارتباط با استاد

امکان بازگشت وجه

بررسی اجمالی

کتابهای EIGHT نخستین مجموعه کتاب بومی در زمینه آموزش زبان انگلیسی در کشور است که از سال 1391 تولید محتوای این کتاب به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی و همکاری تعدادی از واحدهای جهاددانشگاهی آغاز شده است. این مجموعه کتاب های آموزش زبان، با عنوان Eight و با هدف آموزش زبان انگلیسی به جوانان و بزرگسالان نگاشته شده است. کتاب های آموزشی Eight در کنار آموزش مهارت های 4 گانه زبان انگلیسی، این زبان را به زبان دوم زبان آموزان تبدیل می کند و آنها را برای آزمون های بین المللی مانند IELTS,TOFEL  و … آماده می سازد. این مجموعه دارای کلیه استانداردهای اتحادیه اروپا است (CEFR) و بر مبنای بانک اطلاعاتی جامعی نگاشته شده است که سطوح ابتدایی تا پیشرفته آموزش زبان انگلیسی را پوشش می دهد.
همچنین کتاب‌هــای آموزشــی Eight درکنــار آمــوزش مهــارت  های اصلــی زبــان انگلیسی ، براســاس دیــدگاه World Englishes نیازهــای ارتباطــی زبان‌آمــوزان را رفــع نمــوده و آنــان را بــرای آمادگی و موفقیت در مهم‌تریــن آزمون‌هــای بین المللــی آمــاده می‌کنــد.
ایــن مجموعــه آموزشــی کلیــه اســتانداردهای اتحادیــه اروپــا CEFR را داراســت و برمبنــای بانــک اطلاعاتــی (CORPUS) جامعــی بنــا نهــاده شــده کــه ســطوح ابتدایــی تــا پیشــرفته آمــوزش زبــان انگلیســی را پوشــش داده اســت.
همچنین فرهنگ مشتمل بر باورها، ارزش‌ها، اخلاقیات و رفتارهاست که می‌تواند جهت‌دهنده و محتوابخش افکار و کردارهای فردی و اجتماعی انسان‌ها باشد. آموزش زبان نیز با مقوله فرهنگ ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ بر همین اساس EIGHT تلاش کرده تا ضمن آموزش حرفه‌ای زبان و استفاده از کارآمدترین شیوه‌های آموزشی، نگاهی سالم و بدون آسیب به مقوله فرهنگ داشته باشد.

به تصویر کشیدن مناسب عرصه زندگی و فرهنگ مردم در شرق و غرب جهان و پرهیز از هرگونه نگاه سلیقه‌ای و غیرمنصفانه، از اصول فرهنگی EIGHT است. جهت‌گیری مطلوب و ارزش‌مدار به سمت ترویج فرهنگ عدالت و فضایل اخلاقی و کرامت انسانی، پرداختن به ارزش‌های مشترک ملت‌ها و پرهیز از تقابل و تضادهای فرهنگی، واقع‌نمایی نسبت به فرهنگ زندگی غرب و دوری از سیاه‌نمایی و سفیدنمایی نسبت به زندگی مردم اروپا و آمریکا و درنهایت، تقویت حس خود باوری و اعتماد به نفس در فراگیران از محورهایی است که EIGHT بر آن تمرکز کرده و این سیاست را در همه محصولات آموزشی خود به‌خوبی اجرا نموده است.

از ویژگی های کتاب    Eight 8میتوان به این ویژگی  اشاره کرد که در آغـاز هـر درس، بخشـی باعنـوان Warm-Up قـرار گرفتـه کـه مخاطـب EFL را از لحـاظ ذهنـی آمـاده یادگیـری درس می‌نمایـد. همچنیـن در آخـر هر دو درس، بخشــی تحت عنــوان CheckPoint وجود دارد که امکان مرور مطالب زبانی تدریس شده برای زبان‌آمـوز را فراهم می آورد.
از مزیتهــای اختصاصــی Eight بخشــی بــا عنــوان PRACTICE TIME اســت؛ ایــن بخــش امکانــی را فراهــم مــی‌آورد تــا فرا گیــران در خــار ج از کلاس فعالیت‌هــای زبانــی خــود را در محیــط واقعــی ادامــه داده و فرصــت بیشــتری بــرای اســتفاده کاربــردی از زبــان انگلیســی داشــته باشـند.
بـا هـدف بالابـردن توانایـی نوشـتاری فرا گیـران، تمرینـات Writing مـورد توجـه ویـژه قـرار گرفتــه و زبان‌آمــوزان ســطوح پایــه تــا پیشــرفته بــرای مکاتبــات رســمی و آزمون‌هــای بیــن المللــی آمــاده می‌شــوند.

اصول آموزشی مجموعه Eight و ویژگی های برتر آن

دوره آموزش زبان EIGHT

این مجموعه  کتاب ها در 16 جلد  و هشت سطح آموزشی تولید شده که هر سطح شامل هشت بخش درسی است. شروع دوره ازکتاب ۱A  هست تا کتاب ۸B که آخرین کتاب می‌باشد.  از جمله نو آوری های چند رسانه ای کتاب Eight میتوان به سامانه آموزش مجازی EIGHT  و نسخه الکترونیک تحت سیستم عامل اندروید و ویندوز و IOS اشاره کرد.

ساختار کتاب فراگیر Eight

این دوره آموزشی به صورت آنلاین در مرکز اموزش های الکترونیک جهاد دانشگاهی واحد اصفهان ، همراه با ارائه محتوای آموزشی منطبق با کلاس های حضوری برگزار می گردد. در جهاد دانشگاهی واحد اصفهان مدت دوره و تعداد جلسات کلاس‌ها به شرح زیر است:

به صورت پکیج فشرده(ویزه شاغلین)  یک ترم آموزشی شامل 30 جلسه آموزشی است و زمان هر جلسه 90دقیقه می‌باشد.
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با مرکز اموزشهای الکترونیک تماس بگیرید:

37932070

09036243391

برنامه آموزشی

برنامه درسی خالی است

نقد و بررسی

‫5 ستاره
0
‫4 ستاره
0
‫3 ستاره
0
‫2 ستاره
0
‫1 ستاره
0
0.0
0 امتیاز

اولین نفری باشید که درباره “دوره آموزشی زبان EIGHT” دیدگاه خود را می نویسید!