گروه زبان غیر انگلیسی

بررسی اجمالی

واحد اصفهان از سالهای 1372،فعالیت آموزشی خود را با گروه زبان انگلیسی آغاز نمود و  این امر واحد را تبدیل به یکی از قطبهای بزرگ آموزش زبانهای خارجه در کشور کرده است .  جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، از سال 1372 فعالیت آموزشی خود را با برگزاری دوره های آموزش زبان های خارجه در دو سطح عمومی و تخصصی آغاز نمود و در حال حاضر گروه زبانهای خارجه علاوه بر دوره های زبان انگلیسی، دوره های زبان فرانسه ، آلمانی ، چینی و ترکی استانبولی و عربی را بطور منظم و مستمر برگزار می نماید.

دوره های آموزشی زبان های غیر انگلیسی